काटेपूर्णा प्रकल्प-4 दरवाजे उघडले-सावधान.

आज दि. 01/08/2020 रोजी सकाळी 12.15वाजता काटेपूर्णा प्रकल्पाचे एकूण 4 वक्रद्वारे प्रत्येकी 10cm उघडली असून नदीपात्रात 32.80 cumec एवढा विसर्ग सोडण्यात आला आहे.पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढविणे/कमी करणेबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल. तरी नदी काठच्या गावांतील नागरिकांनी सावध राहावे.

काटेपूर्णा प्रकल्प पूर नियंत्रण कक्ष

माहिती संकलन-लक्ष्मण पातोंड

बार्शिटाकळी, महत्वाची बातमी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *