धनगर समाजाने एकत्रितपणे आंदोलन उभारावे-मा.आ.हरिदासजी भदे.

धनगर समाजाने एकत्रितपणे आंदोलन करावे-मा.आ.हरिदास भदे.

धनगर समाजातील वेगवेगळे नेते व संघटना आप आपल्या पद्धतीने आरक्षण व इतर मुद्यावर आपल्या मनाला वाटेल तसे आंदोलने करत आहेत त्यामुळे समाजाची ताकद विखुरल्या जात आहे , समाज वेगवेगळ्या गटा तटात विभागल्या जातो व शेवटी हातात काहीच लागत नाही त्यामुळे समाजातील सर्व नेत्यांनी, संघटनानी एकत्र येउन सकल धनगर समाजाच्या बॅनर खाली लढा उभारावा असे मत धनगर समाजाचे नेते व मा.आ.हरिदासजी भदे यांनी व्यक्त केले आहे.
समाजसेवक श्री.नवनाथ पडळकर यांनी ठेवलेल्या ऑनलाईन मिटींग मध्ये मा आ.हरिदासजी भदे बोलत होते.

सध्या सुरू असलेली वैयक्तिक आंदोलने हे नेतृत्व विकासासाठी च उपयोगाची असून त्याचा समाजाला कुठलाही फायदा होणार नाही असे ते बोलले.
सध्या सुरू असलेली आदोलने समाजाची आहेत की विरोधीपक्षाची आहेत असा संभ्रम समाजात पसरला आहे.

अकोला, सामाजिक

One thought on “धनगर समाजाने एकत्रितपणे आंदोलन उभारावे-मा.आ.हरिदासजी भदे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *