ग्रामविकासाकरीता पोही लंघापूर सरपंचाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

मुतिजापूर पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत सरपंच किशोर नाईक राहणार पोही लंघापूर यांनी गावाच्या विकासासाठी क्रुती आराखडा जिल्हा परिषद ला पाठवा कारण पोही गाव पुनर्वसन मध्ये आहे, म्हणून गावचा विकास थांबला आहे, पंरतू जिल्हा अधिकारी यांनी पत्र दिले व क्रुती आराखडा तयार करून पाठवा परंतू पंचायत समिती मुतिजापूर यांनी आराखडा पाठविला नाही म्हणून सरपंच किशोर नाईक यांनी अंगावर डिझेल ओतून स्वतः ला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रसंग अवधान राखून लोकांनी प्राण वाचवले

ग्रामविकास, मुर्तीजापूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *