पं.स.सभापती सौ.निलिमा रेवतकर यांच्या हस्ते नरखेड तालुक्यातील कोविद लसीकरण केंद्रांचे उद्घाटन.

देवेंद्र थोटे यांचे कडून

*आज नरखेड तालुक्यातील कोविड -19 चे लसीकरण प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावरगाव, मोवाड, जलालखेडा येथील उदघाटन करताना सौं. नीलिमा सतीश रेवतकर सभापती पंचायत समिती नरखेड, नोंदणी, लसीकरण करताना सर्वांनी सहकार्य व लसीकरण करण्याचे केले आवाहन यावेळी उपस्थित श्री. वैभव दळवी उपसभापती, सौं. देवका बोडखे सदस्य जी. प. सौं. अरुणा मोवाडे,श्री सुभाष पाटील सदस्य, श्री. वसंत चांडक माजी सभापती, श्री. कैलास निकोसे सरपंच, श्री. मंगेश नासरे,श्री. विदयानंद गायकवाड तालुका आरोग्य अधिकारी, डॉ, बारई, डॉ. वेखंडे, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.*

आरोग्य, काटोल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *