भिष्णूर येथील नुकसान ग्रस्त शेतकरी श्री.रामदास नासरे यांच्या शेतावर पं.स.सभापती  यांची भेट.

देवेंद्र थोटे यांचे कडून

*नरखेड तालुक्यातील भिष्णूर येथील श्री. रामदास शामराव नासरे यांची शेतातील गव्हाचे गंजी ला रात्री 12वाजता अचानक आग लागून 50 क्विं. चे पूर्ण पणे जळून खाक झाली. जवळपास 1लक्ष रुपये चे नुकसान झाले.या ठिकाणी सौं. नीलमा सतीश रेवतकर सभापती यांनी भेट देऊन संधितांना चोकशी चे निर्देश दिले. शेतकरी यांना न्याय व मदत मिळून देण्यासाठी मा. ना. श्री. अनिलबाबू देशमुख साहेब गृहमंत्री याचे स्तरावर पाठपुरावा करून मिळून देईल असे सांगितले. यावेळी उपस्थित कर्मचारी, शेतकरी उपस्थित होते.*

काटोल, महत्वाची बातमी, शेती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *