नरखेड प.सं.सभापती सौ.रेवतकर यांची नरेगा कामाला भेट.

देवेंद्र थोटे यांचे कडून

*आज नरखेड तालुक्यातील परसोडी (दि ) येथे नरेगा अंतर्गत नाला खोलीकरण चे काम सुरु असून त्या कामाला भेट व मजुरा च्या अडीअडचणीबाबत चर्चा करताना सौं. नीलिमा सतीश रेवतकर सभापती पंचायत समिती नरखेड गावाचे दृष्टीने महत्वाचे काम मागणी असल्यामुळे मंजूर करण्यात आले होते. यावेळी उपस्थित श्री. बालू कोकाटे रोजगार सेवक, श्री. दिनेश कडू, श्री. दीपक काकडे, श्री. रितेश, श्री. सुरेंद्र सन्माननीय शेतकरी उपस्थित होते.*

नरखेड, महत्वाची बातमी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *