कोविद-१९ बालकांची सुरक्षा व संरक्षण-चाईल्ड लाईन 1098 द्वारा जनजागृती कार्यक्रम.

*कोविड-१९ पासुन बालकांची सुरक्षा व संरक्षण – चाईल्डलाईन 1098 श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती द्वारा जनजागृती कार्यक्रम* सविस्तर माहिती अशी की, कोरोना संक्रमित आजारामध्ये सर्वच मुले आपल्या परिवारा मध्ये घरी असून सुद्धा असुरक्षित आसल्याची धक्कादायक बाब पुढ्ये येत आहे.