वडिलांचा सल्ला.

एका वडीलांचा तारूण्यात प्रवेश करणाऱ्या मुलास महत्वपुर्ण संदेश॥* *माझ्या लाडक्या मुला* मी जे पत्र तुला आज लिहितोय, ….. *ते तु निट वाच आणि ठरव..!!!* *हवे तर, हे पत्र तु सेव्ह करून ठेव* 01) बेटा, जगणं, नशीब आणि अपघात या तीन