सकल धनगर समाजातर्फे येवल्यात निवेदन-दत्तात्रय वैद्य.

येवला _ धनगर आरक्षण साठी येवल्यात आंदोलन_ धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी सरकार ने लक्ष घालून समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी येवल्यात आंदोलन करून तहसीलदार श्री. रोहिदास वारुळे यांना समाजातील कार्यकर्त्या कडून निवेदन देण्यात आले. धनगर समाज हा मुळात घटनेनुसार